Nabór wniosków dla państwowych jednostek budżetowych na zadania do realizacji w 2025 roku

Nabór wniosków dla państwowych jednostek budżetowych na zadania do realizacji w 2025 roku

5 lutego 2024 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1479) do 31 marca 2024 roku trwa nabór wniosków państwowych jednostek budżetowych na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne do realizacji w 2025 roku.

Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się na  Portalu Beneficjenta. Wersję elektroniczną wniosku należy pobrać, wypełnić a następnie przesłać przez Portal Beneficjenta.  Następnie wniosek należy zapisać jako pdf nieedytowany, podpisać podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione i wysłać na skrytkę ePUAP Funduszu w terminie do 31 marca 2024 r.

Procedura oceny wniosków, które wpłyną odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem i „Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”. Sporządzone projekty list zadań zakwalifikowanych do dofinansowania będą uzgadniane z właściwymi dysponentami części budżetowych.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj