Nabór wniosków: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

Nabór wniosków: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

17 maja 2021 / Jolanta Skrabalak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na terenie województwa małopolskiego.

Beneficjenci

O dofinansowanie w postaci dotacji mogą ubiegać się gminy, związki międzygminne i powiaty działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie.

Rodzaje przedsięwzięć

  • Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wymagana dokumentacja: inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest .

Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem, lub powiatu, na którego terenie się znajduje.

  • Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Wymagana dokumentacja: potwierdzenie przez właściwego wojewodę wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

Intensywność dofinansowania W formie dotacji wynosi odpowiednio:

  1. do 100 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500;
  2. do 70 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;
  3. do 40 % jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

  Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 17 maja 2021 r. do 2 lipca 2021 r.   Program wdrażany jest w latach 2021 do 2023, przy czym nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu będzie przeprowadzany corocznie.  

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce OFERTA. Wniosek do pobrania umieszczony jest w Portalu Beneficjenta.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange