Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu oraz wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych (Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2)

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu oraz wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych (Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2)

8 czerwca 2020 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.”

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, wyszczególnionego w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

Program realizowany będzie w latach 2020-2021. Przeznaczony jest dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł dla danej jednostki OSP.

Nabór wniosków trwa do 19.06.2020 r. do godz. 15:30.

Wnioski należy złożyć w dwóch wersjach, tj.:

  1. elektronicznej przez Portal Beneficjenta (wypełniony formularz pdf)
  2. skan podpisanego wniosku wysłać na adres biuro@wfos.krakow.pl (w wyznaczonych miejscach muszą być podpisy osób upoważnionych wraz z pieczątkami imiennymi i pieczątką instytucji). Wymagane załączniki należy dołączyć do maila.

Kontakt:

  1. Anna Kicińska-Dyrda –  785 855 523
  2. Piotr Skrzyniarz – 785 855 936

Więcej informacji oraz załączniki znajdują się w zakładce OFERTA oraz na Portalu Beneficjenta.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj