Nabór wniosków w ramach Programu „Mały Strażak”

Nabór wniosków w ramach Programu „Mały Strażak”

12 czerwca 2019 / Bartłomiej Widła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2019 w ramach Programu „Mały Strażak”.

Program skierowany jest go Gmin oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) jednostek OSP poprzez: zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież ochronną (do działań bojowych, ćwiczebnych), modeli szkoleniowych do nauki pierwszej pomocy, sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub ćwiczebnego oraz wyjazdów szkoleniowych lub turniejowych trwających nie dłużej niż 3 dni.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto. Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym podatek VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego.

Nabór wniosków odbywa się jeden raz w danym roku kalendarzowym.

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta.

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym w terminie do 28.06.2019 r. godz. 15:30 (decyduje data wpływu biuro Funduszu).

Osoba do kontaktu:

Filip Mossoczy – 504 923 089 (filip.mossoczy@wfos.krakow.pl)

Joanna Czeluśniak – 516 280 008

Regulamin Programu „Mały Strażak”

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj