Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

30 stycznia 2020 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór  wniosków na rok 2020 w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa małopolskiego, ich związków oraz jednostek samorządu terytorialnego działających wspólnie na podstawie zawartych porozumień – mogą one ubiegać się o dotację w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych zadania. Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie wniosku na formularzu dla zadań nieinwestycyjnych obowiązującym w Wojewódzkim Funduszu.

Limit środków w roku 2020 wynosi: 500 000,00 zł.

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r., godzina 15:30 (decyduje data wpływu do biura WFOŚiGW).

Wersję elektroniczną wniosku (formularz dla zadań nieinwestycyjnych) należy przesłać przez Portal Beneficjenta.

Szczegółowe informacje oraz program znajdują się w karcie oferty znajdującej się na naszej stronie internetowej www.wfos.krakow.pl oraz na Portalu Beneficjenta.

Osoba do kontaktu:

Joanna Czeluśniak – 516 280 008

Filip Mossoczy – 504 923 089

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj