Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”

Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”

12 stycznia 2018 / Bartłomiej Widła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2018 w ramach Programu „Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, którego celem jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach PONE co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

Program skierowany jest do gmin województwa małopolskiego. Gmina, która otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” tzw. „KAWKA I” lub „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” tzw. „KAWKA II”, nie może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu w formie dotacji w ramach niniejszego Programu. Gmina przystępująca do programu musi posiadać gminny program ochrony powietrza lub dokument tożsamy wpisujący się w Program Strategiczny Ochrona Środowiska oraz Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego: Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013r.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

  • demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
  • montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • podłączenia do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • montaż ogrzewania elektrycznego wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu na zadania realizowane w ramach programu może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny gminy musi wynosić min. 10% kosztów kwalifikowanych. Na pokrycie wkładu własnego oraz pozostałą część kosztów kwalifikowanych może być udzielona pożyczka do wartości netto, a w przypadku gdy nie ma prawnej możliwości odliczenia VAT do wartości brutto. Wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników ujętych w regulaminie Programu. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez Fundusz. Zadania muszą być zakończone i rozliczone w danym roku kalendarzowym.

Maksymalna kwota dofinansowania dla Beneficjenta na realizację zadań  objętych Programem wynosi:

  • do 50% alokacji środków ale nie więcej niż 200.000,00 zł dla gminy, w której liczba mieszkańców wynosi ≤ 5000 (według danych GUS aktualnych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie),
  • do 30% alokacji środków ale nie więcej niż 250.000,00 zł dla gminy, w której liczba mieszkańców wynosi > 5000 i ≤ 10.000 (według danych GUS aktualnych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie),
  • do 20% alokacji środków ale nie więcej niż 300.000,00 zł dla gminy, w której liczba mieszkańców wynosi > 10.000 (według danych GUS aktualnych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań w złożonych wnioskach, kwota wnioskowana przez poszczególne gminy może zostać  proporcjonalnie obniżona.

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r., godzina 15:30 (decyduje data wpływu do biura WFOŚiGW).

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta.

Informacje o Programie zostały opisane w karcie oferty znajdującej się na naszej stronie internetowej www.wfos.krakow.pl oraz na Portalu Beneficjenta.

 

Osoba do kontaktu: 

 Iwona Grobelny-Gmer – 518 688 132

– Bartłomiej Widła – 785 855 477

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange