Przedłużony nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego program finansowania służb ratowniczych”

Przedłużony nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego program finansowania służb ratowniczych”

17 lipca 2019 / Joanna Czeluśniak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedłuża nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych do dnia 24.07.2019 r.

Celem programu jest wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego itd.

Program skierowany jest do podmiotów (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska w ramach  współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska (Porozumienie Ministrów).

Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie (łącznie) może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta.

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym w terminie do dnia 24.07.2019 r. godz. 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

Kontakt:

  1. Filip Mossoczy –  504 923 089 (filip.mossoczy@wfos.krakow.pl)
  2. Piotr Skrzyniarz – 785 855 936

Załączniki:

Regulamin Program „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska

Dokumenty do podpisania umowy w ramach Programu

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj