Wyjaśnienie do artykułu Gazety Wyborczej „Czyste Powietrze z obietnic PIS”

Wyjaśnienie do artykułu Gazety Wyborczej „Czyste Powietrze z obietnic PIS”

1 marca 2019 / Beata Wójcik

W odpowiedzi na artykuł pt. ”Czyste powietrze z obietnic PIS”, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w dniu 22.02.2019 r., informujemy, że dane, które zostały opublikowane w ww. artykule zostały przygotowane w sposób nierzetelny oraz wprowadzają w błąd czytelników.

Przytoczone przez Gazetę Wyborczą zdanie “W Małopolsce – ponad 2,3 tys. wniosków i znów żadnej umowy” jest nieprawdziwe, gdyż zgodnie ze stanem faktycznym na dzień opublikowania artykułu tj. 22 lutego 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł 14 umów z Beneficjentami Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Nie jest prawdą, że Wojewódzki Fundusz na dzień 31 stycznia 2019 r. nie zawarł żadnej umowy – w dniu 21 stycznia 2019 r. Fundusz na swojej stronie internetowej opublikował informację o podpisaniu kolejnych umów w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – przejdź>>

Ponadto należy podkreślić, iż powodem zawieszenia realizacji Programu w pierwszych trzech tygodniach 2019 roku była konieczność dostosowania jego wymogów do wprowadzonej ulgi termomodernizacyjnej. Konieczna była też zmiana formularza wniosku o dofinansowanie, co rodzi w konsekwencji zmiany w systemie informatycznym.

Nie jest także prawdą, iż osoby starsze są wykluczone z Programu, a wnioski są tak skomplikowane, że trudno je samodzielnie wypełnić. Wniosek jest interaktywny, zawiera podpowiedzi, a osoby, które nadal mają trudności z jego wypełnieniem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Funduszu.

Wojewódzki Fundusz, oprócz punktu konsultacyjnego w swojej siedzibie w Krakowie przy ulicy Kanoniczej 12, uruchomił dodatkowo 4 oddziały zamiejscowe, tj. w Nowym Sączu, Tarnowie, Miechowie i Oświęcimiu, w których pracownicy Fundusz udzielają informacji dotyczących między innymi zasad oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania. W oddziale zamiejscowym mieszkaniec ma także możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w związku z ogromnym zainteresowaniem ze strony potencjalnych Beneficjentów Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Małopolski, uruchomił usługę polegającą na możliwości elektronicznej oraz telefonicznej rezerwacji terminu spotkania z pracownikiem WFOŚiGW w Krakowie w celu uzyskania informacji dotyczących złożenia wniosku w ramach Programu “Czyste Powietrze”.

Nieprawdą jest również, że wnioski w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze” można składać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej przez internet. Zgodnie z dokumentem – Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wnioskodawca ma możliwość wypełniania go również w wersji papierowej. Formularz jest do pobrania w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu lub jego oddziale terenowym, może być również dostarczony drogą pocztową.

Wnioskodawca, który ma dostęp do komputera może złożyć wniosek w wersji elektronicznej poprzez aplikację internetową tzw. Portal Beneficjenta przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Pobrany wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja papierowa), lub poprzez ePUAP po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wysyłka wniosku wyłącznie elektronicznie – wymagana wyłącznie wersja elektroniczna).  

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange