Wyniki naboru: Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak”

Wyniki naboru: Program „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak”

5 maja 2022 / Jolanta Skrabalak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’.

W tegorocznym naborze wpłynęło 229 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 6.099.524,16 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 12.820.810,89 zł. Z tego 18 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Pozostałe wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej.

 

Z uwagi na znaczne przekroczenie alokacji środków przeznaczonych na Program w 2022 roku i jednoczesne uruchomienie „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” Zarząd postanowił dofinansować tylko zadania spełniające wymogi formalno-merytoryczne i związane z:

  • zakupem i wyposażeniem jednostek OSP w samochody specjalne lekkie rozpoznania/rozpoznawczo-ratowniczy (z oznaczeniem SLRr) lub pojazdy/ciągniki typu QUAD, pojazdy ATV;
  • modernizacją (naprawą) samochodów pożarniczych (w tym zakup części zamiennych) pozwalającą na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty.

Pozostały zakres, tj. zakup i wyposażenie jednostek OSP w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, może zostać dofinansowany w ramach ww. ogólnopolskiego programu. Więcej informacji na temat Programu TUTAJ>>.  Serdecznie zapraszamy do udziału w Programie. 

W związku z powyższym, przyznano dofinansowanie dla 41 wniosków obniżając dotację do łącznej kwoty 2.700.000,00 zł, czyli pełnej puli środków przeznaczonej na Program w 2022 roku (zwiększonej z 1.000.000,00 zł). Niniejsze wnioski uzyskały rekomendację Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie.

 

Przyznane dotacje

Wnioski odrzucone

 

Jednostki, które otrzymały dofinansowanie proszone są o zapoznanie się z listą dokumentów niezbędnych do podpisania umowy – dostępne TUTAJ>> 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj