Wyniki naboru wniosków w ramach Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej w 2017 roku

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej w 2017 roku

10 lipca 2017 / Beata Wójcik

W ramach „Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej” w 2017 roku wpłynęło 11 wniosków. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła: 4 092 324,00 zł, w tym dotacja w kwocie 2 516 781,00 zł  oraz pożyczka w kwocie 1 575 543,00 zł.

Limit środków przeznaczonych w ramach Programu wynosił  1 000 000,00 zł. Spośród złożonych wniosków w wyniku zasadniczej oceny 4 zostały odrzucone, natomiast na pozostałe 7 wniosków zostało przyznane dofinansowanie w łącznej wysokości  1 747 725,00 zł dotacja w kwocie 998 535,00 zł i pożyczka w kwocie 749 190,00 zł.

Jednocześnie Wojewódzki Fundusz informuje, że wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dofinansowania w ramach ww. Programu, mogą ubiegać się o pożyczkę na warunkach preferencyjnych z możliwością częściowego umorzenia, zgodnie z obowiązującymi „Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange