Zadania nieinwestycyjne – terminy naboru i rozpatrywania wniosków w roku 2018

Zadania nieinwestycyjne – terminy naboru i rozpatrywania wniosków w roku 2018

3 stycznia 2018 / Bartłomiej Widła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że Zarząd Uchwałą z dnia 06 grudnia 2017 r. ustalił terminy składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zadania nieinwestycyjne w 2018 roku.

W ramach zadań nieinwestycyjnych Fundusz udziela dofinansowania m.in. na:

  • edukację ekologiczną,
  • przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, sporządzenie planów ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody),
  • profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach o przekroczonych standardach jakości środowiska (karta oferty),
  • państwowy monitoring środowiska,
  • wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wnioski dla zadań nieinwestycyjnych dostępne w wersji edytowalnej znajdują się na  Portalu Beneficjenta. Wersję elektroniczną wniosku należy pobrać, wypełnić a następnie przesłać przez Portal Beneficjenta Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym Wojewódzkiego Funduszu w następujących terminach:

  • składanie wniosków o dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych w formie dotacji odbywać się będzie w terminie do 30 marca 2018 r. Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywać się będzie w terminie do 30 kwietnia 2018 r.
  • składanie wniosków o dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych w formie pożyczki odbywać się będzie w trybie ciągłym, począwszy od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywać się będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie działalności.
– Harmonogram rzeczowo-finansowy (środki funduszu i inne źródła finansowania)

Osoby do kontaktu:

Joanna Czeluśniak – 516 280 008

Piotr Skrzyniarz – 785 855 936

Filip Mossoczy – 504 923 089

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj