Dodatkowe 5 mln zł na Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Dodatkowe 5 mln zł na Program Ograniczenia Niskiej Emisji

12 lipca 2017 / admin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem „Programem Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (wpłynęło 81 wniosków na łączną kwotę ponad 30 mln. zł) oraz z uwagi na priorytetowe znaczenie inwestycji z zakresu ochrony powietrza dla stanu środowiska na terenie województwa małopolskiego, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r. podjęła decyzję o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na realizację zadań realizowanych w ramach Programu o dodatkowe 5 mln zł.  

 

Decyzja Rady Nadzorczej pozwala na podjęcie przez Zarząd Funduszu ponownej oceny 68 wniosków, które nie otrzymały pierwotnie dofinansowania. Zarząd Funduszu przypomina, że maksymalna kwota dotacji na pojedyncze zadanie wynosić będzie ok. 300 tys. zł. Informacja o przyznaniu dofinansowania dla poszczególnych gmin w ramach zwiększonej alokacji przekazana zostanie po podjęciu uchwał przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

 

W związku ze znaczną skalą zainteresowania środkami dotacji z Programu przypominamy, że organy Funduszu, tj. Rada Nadzorcza i Zarząd podejmując decyzje o formach udzielanej pomocy finansowej, kierują się zasadami wynikającymi z prawa ochrony środowiska i ustawy o finansach publicznych, które nakładają obowiązek dbania o należyty stan finansów Funduszu.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję