Konkurs na organizację studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Konkurs na organizację studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim.

 

Celem konkursu jest wyłonienie zadań o największym potencjale edukacyjnym, których realizacja spowoduje poszerzenie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim wśród osób z wykształceniem prawniczym oraz pracowników administracji zajmujących się w praktyce stosowaniem przepisów prawa ochrony środowiska, tym samym wpływając na jakość świadczonych usług prawnych z tej dziedziny, jak również na wzrost jakości orzecznictwa i obsługi prawnej instytucji zajmujących się stosowaniem przepisów prawa ochrony środowiska w praktyce (w tym organów administracji). Dofinansowanie w ramach konkursu następuje w formie dotacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych zadania uznanych przez Fundusz. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Funduszu na jedno zadanie może wynosić do 200 000,00 zł. Konkurs jest skierowany do uczelni prowadzących studia wyższe drugiego stopnia lub magisterskie na kierunku prawo z siedzibą na terenie województwa małopolskiego.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wypełniony wniosek w wersji papierowej wraz z określonymi w nim załącznikami w siedzibie Funduszu oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem Portalu Beneficjenta.

 

Termin składania wniosków do WFOŚiGW w Krakowie do dnia 28.04.2017 r. do godz.15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

 

Osoba do kontaktu:

- Piotr Skrzyniarz - 785 855 936