Nabór wniosków: Program „Małopolskie Remizy” 2023 rok

Nabór wniosków: Program „Małopolskie Remizy” 2023 rok

27 marca 2023 / aneta.dwernicka-rosa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Program na udzielenie pomocy finansowej na inwestycje modernizacyjne w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego – „Małopolskie Remizy”.

Program skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wniosek składa właściciel nieruchomości objętej dofinansowaniem.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu przeznaczona jest na:

  • modernizację przegród budowlanych (m.in. docieplenie ścian, stropów, stropodachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrzna) – rozumianą, jako termomodernizacja budynku posiadającego kotłownię spełniającą wytyczne Programu lub termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni;
  • modernizację kotłowni – rozumianą, jako wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy kocioł – zgodnie z Wytycznymi szczegółowymi,
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii zakup i montaż: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę/pellet.
  • modernizację oświetlenia – rozumianą jako wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED.

Alokacja środków w ramach naboru: 1 000 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto.

W ramach ww. Programu minimalny koszt kwalifikowany dla realizowanego zadania nie może być mniejszy niż 10 000 zł. Nie może on zmniejszyć się poniżej ustalonej wartości również na etapie podpisywania umowy oraz rozliczenia zadania.

Termin naboru wniosków: od 27.03.2023 r. do 17.04.2023 r.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do biura Wojewódzkiego Funduszu w dwóch wersjach, tj.:

  1. elektronicznej (edytowalny PDF, bez podpisów) przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (www.portal.wfos.krakow.pl). Wniosek elektroniczny nie stanowi podstawy rozpatrzenia wniosku.
  2. podpisanej – wniosek wraz z załącznikami będącymi dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:
    1. w wersji papierowej do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków),
    2. przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – UWAGA: wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z INSTRUKCJĄ >> Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie SKANY. 

do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30.

 

Więcej informacji oraz załączniki znajdują się w zakładce: Oferta – Programy – „Małopolskie Remizy” oraz na Portalu Beneficjenta.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj