Pożyczka dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach

Pożyczka dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach

18 czerwca 2019 / Rusłana Krzemińska

17.06.2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej”, w kwocie 2 835 476,42 zł. Przedmiotem zadania jest modernizacja systemu rur ciepłowniczych, która spowoduje szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) o 857,55 tony równoważnika CO2, zmniejszenie zużycia energii końcowej o 7 439 GJ/rok (o 78,59%) oraz redukcja emisji pyłów o 0,91 Mg/rok.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie: Prezes Zarządu Kazimierz Koprowski i Zastępca Prezesa Zarządu Anna Biederman-Zaręba. W imieniu MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach umowę podpisali: Prezes Zarządu Janusz Ząbek oraz Prokurent Paweł Lewiński.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj