Pożyczki dla SM „PRZYSZŁOŚĆ” w Miechowie

Pożyczki dla SM „PRZYSZŁOŚĆ” w Miechowie

29 października 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 29 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały podpisane dwie umowy pożyczek ze Spółdzielnią Mieszkaniową „PRZYSZŁOŚĆ” w Miechowie na realizację zadań pn.:

  1. „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową” w kwocie 106 600,00 zł. W wyniku realizacji inwestycji w budynku zlokalizowanym w Książu Wielkim przy ul. Do Grodziska 1  wymienione zostały dwa kotły węglowe na dwa kotły gazowe kondensacyjne. Efektem ekologicznym zadania będzie zmniejszenie emisji równoważnej o 9 784,10 kg/rok.
  2. „Modernizacja systemu oświetleniowego w piwnicach oraz na klatkach schodowych w 42 budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość” w Miechowie” w kwocie 205 617,95 zł. Wymiana oświetlenia na energooszczędne pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 153 986 kWh/rok.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zareba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Spółdzielni umowy podpisali: Witold Skrzypek – Prezes Zarządu i Janina Migza  – Członek Zarządu – Główny Księgowy.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj