Umowa dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie

Umowa dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie

27 września 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 27 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Ochotniczą Strażą Pożarną w Żabnie w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. OSP realizuje zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego i chemiczno ekologicznego w zakresie realizowanym przez OSP ”, które dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie  76.190,00 zł oraz ze środków udostępnionych WFOŚiGW w Krakowie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  123.810,00  zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi  832.710,00  zł.

Umowa została podpisana przez Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba oraz Kierownika Zespołu Środków Krajowych – Roberta Bażela. W imieniu OSP umowę podpisali Prezes – Pan  Jan Szpilski oraz Skarbnik – Pan Jan Glazer .

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj