Umowa pożyczki z Gminą Wolbrom

Umowa pożyczki z Gminą Wolbrom

11 października 2018 / Bartłomiej Widła

W dniu 11 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Wolbrom na realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabagniu i Łobzowie„ w kwocie do 141.900,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 491.663,19 zł.

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie 14 gospodarstw domowych, co pozwoli odprowadzić na oczyszczalnię ścieki w ilości 3066 m3/rok. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Umowa została podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, który reprezentował Witold Kozłowski – Prezes Zarządu. W imieniu Gminy Wolbrom umowę podpisał Adam Zielnik – Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika – Edyty Żuchowicz-Reszka.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Instagram

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj