Wyniki naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”

26 czerwca 2017 / Beata Wójcik

W ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2017 roku wpłynęło 81 wniosków. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 30 258 571,89 zł. Pula środków przeznaczonych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2017 wynosiła – 5 000 000 zł.

Zarząd w oparciu  o obowiązujące „Zasady…” oraz Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, rozpatrzył wszystkie wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Ze względu na limit środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Programu w 2017 roku przyznano dofinansowanie:

  • Zarząd rozpatrzył wnioski 5 Beneficjentów o przyznanie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 3 211 545,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i skierował  wniosek o zatwierdzenie do Rady Nadzorczej. Zgodnie z  art.400 h, ust.1, pkt 3, lit. b ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późniejszymi zmianami) udzielenie dotacji w 2017 r., przez Wojewódzki Fundusz, których wartość jednostkowa przekracza kwotę powyżej 330.000 zł wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. W związku z trwającym procesem wdrażania zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska rozstrzygniecie ww. programów i konkursów możliwe będzie po powołaniu Rady Nadzorczej w terminach ustawowo przewidzianych.
  • Zarząd przyznał ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotację w wysokości 1 788 454,50 zł dla 8 Beneficjentów zgodnie  z załącznikiem nr 2.

W przypadku, w którym Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podejmie decyzję o zwiększeniu alokacji środków w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2017 roku wszystkie wnioski, które nie uzyskały dofinansowania (68 wniosków) zostaną poddane ponownej ocenie.

Załącznik nr 2 – Wyniki konkursu PONE 2017 – przyznane dofinansowanieZałącznik nr 2 – Wyniki konkursu PONE 2017 – przyznane dofinansowanieZałącznik nr 2 – Wyniki konkursu PONE 2017 – przyznane dofinansowanieZałącznik nr 1 – Wyniki konkursu PONE 2017 – wnioski wymagające zatwierdzenia przez Radę NadzorcząZałącznik nr 1 – Wyniki konkursu PONE 2017 – wnioski wymagające zatwierdzenia przez Radę NadzorcząZałącznik nr 1 – Wyniki konkursu PONE 2017 – wnioski wymagające zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję