Zaproszenie na konferencję „Racjonalne gospodarowanie energią w gminach”

Zaproszenie na konferencję „Racjonalne gospodarowanie energią w gminach”

19 czerwca 2017 / admin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza na Konferencję pn. „Racjonalne gospodarowanie energią w gminach” organizowaną w ramach projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w ramach poddziałania 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która odbędzie się  22 czerwca 2017 r. w budynku A-O Aula Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Al. Mickiewicza 30.

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi samorządom na konieczność działań w zakresie gospodarowania energią, w tym wyposażeniu pracowników w niezbędną wiedzę. Poniżej zamieszczono szczegółowy program konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji wszystkich zainteresowanych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres mailowy: konferencja.doradcy@wfos.krakow.pl w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r., do godz. 12.00.

W zgłoszeniu proszę wpisać: nazwę instytucji, imię i nazwisko, stanowisko.

Program Konferencji
Program Konferencji

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję