Konkurs „Rozwój sieci geotermalnej na terenie Podhala”

Konkurs „Rozwój sieci geotermalnej na terenie Podhala”

2 stycznia 2018 / Bartłomiej Widła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przypomina że od dnia 27.10.2017 trwa nabór wniosków w ramach konkursu na opracowanie projektów sieci geotermalnej wraz z przyłączami w szczególności na terenie powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego – „Rozwój sieci geotermalnej na terenie Podhala”. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, przy czym Fundusz nie finansuje podatku od towarów i usług (VAT), który będzie pokrywany ze środków własnych dotowanego.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego i podmiotów gospodarczych (spółki prawa handlowego, których właścicielem lub udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa).

W ramach Konkursu „Rozwój sieci geotermalnej na terenie Podhala” termin składania wniosków o dofinansowanie upływa  30.03.2018 r.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie alokacja środków w ramach konkursu w roku 2018 wynosi 1 000 000,00 zł.

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta.

Informacje o Programie zostały opisane w karcie oferty znajdującej się na naszej stronie internetowej www.wfos.krakow.pl oraz na Portalu Beneficjenta.

Osoby do kontaktu:

Filip Mossoczy – 504 923 089

Piotr Skrzyniarz – 785 855 936

Joanna Czeluśniak – 516 280 008

 

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj