Program zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

Program zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

27 maja 2019 / Bartłomiej Widła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2019 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska –Bezpieczny Strażak.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest zakup i wyposażenie strażaków w odzież koszarową i ochronną (do działań bojowych) oraz służbowy mundur strażaka ochotnika, sprzęt ratowniczo-gaśniczy i samochody rozpoznawcze  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, oraz części zamiennych do samochodów ratowniczo-gaśniczych pozwalających na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie posiadanej floty. 

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto. Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym podatek VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego.

Zakupione w ramach Programu: odzież koszarowa i ochronna, służbowy mundur strażaka ochotnika, sprzęt ratowniczo-gaśniczy i samochody rozpoznawcze  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony muszą posiadać atesty dopuszczające i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Nabór wniosków odbywają się jeden raz w danym roku kalendarzowym.

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta.  

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym w terminie do dnia 24.06.2019 r. godz. 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

Osoba do kontaktu: 

Filip Mossoczy – 504 923 089 (filip.mossoczy@wfos.krakow.pl)

Joanna Czeluśniak 516 280 008  

Regulamin Programu Priorytetowego Bezpieczny Strażak 2019

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange