Program zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

Program zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

2 stycznia 2018 / Bartłomiej Widła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2018 w ramach Programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego, a jego celem jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo- gaśniczy oraz odzież ochronną do działań bojowych. Zakup odzieży ochronnej może obejmować:

– ubrania ochronne

– buty bojowe

– hełmy

– kominiarki

– rękawice.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto (ale nie więcej niż 4 500 zł brutto). Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych brutto, ale nie więcej niż 5 000,00 zł za sprzęt. Pozostałe 50% kosztów zadania (w tym podatek VAT) płatne będzie ze środków Dotowanego.

Pula środków przeznaczonych w roku 2018 wynosi – 400 000,00 zł

Zakupione w ramach Programu elementy umundurowania oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy muszą posiadać atesty dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Każda gmina może złożyć wniosek o dofinansowanie na kwotę nie większą niż 4.500,00 zł (brutto) na zakup odzieży ochronnej dla danej jednostki OSP oraz jednostka OSP może złożyć bezpośrednio wniosek na kwotę nie większą niż 4.500,00 zł (brutto) na zakup odzieży ochronnej w ciągu 8 lat trwania Programu.

Program trwa 8 lat, a nabory wniosków odbywają się jeden raz w danym roku kalendarzowym.

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym w terminie do dnia 1 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do Funduszu)

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta.

Informacje o Programie zostały opisane w karcie oferty znajdującej się na naszej stronie internetowej www.wfos.krakow.pl oraz na Portalu Beneficjenta.

Osoba do kontaktu: 

Filip Mossoczy – 504 923 089

Joanna Czeluśniak 516 280 008

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange