Aktualności

Tag: piec

Dotacja PONE dla Gminy Tomice

21 Wrz 2018

W dniu 21.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Tomice o dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Tomice – cz. III” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 133.250,00 zł, […]

Więcej

Dotacja PONE dla Gminy Gręboszów

21 Wrz 2018

W dniu 21.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Gręboszów o dofinansowanie zadania pn.  „Zmiana systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Gręboszów” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” […]

Więcej

Dotacja w ramach PONE dla Gminy Krzeszowice

19 Wrz 2018

W dniu 19 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Krzeszowice o dofinansowanie zadania pn.  „Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Krzeszowice”  w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi  290.000,00 zł, koszt kwalifikowany […]

Więcej

Dotacja PONE dla Gminy Wolbrom

19 Wrz 2018

W dniu 19 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Wolbrom o dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wolbrom – etap II” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji […]

Więcej

Dotacja PONE dla Gminy Słopnice

18 Wrz 2018

W dniu 18.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Słopnice o dofinansowanie zadania pn.  „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie Słopnice” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 250.000,00 […]

Więcej

Dotacja PONE dla Gminy Iwanowice

18 Wrz 2018

W dniu 18.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Iwanowice o dofinansowanie zadania pn.  „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Iwanowice w 2018 roku” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 180.000,00 zł, […]

Więcej

Dotacja w ramach PONE dla Gminy Słomniki

17 Wrz 2018

W dniu 17 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Słomniki o dofinansowanie zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018 na terenie Gminy Słomniki. Wymiana starych niskosprawnych kotłów w celu poprawy jakości powietrza” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. […]

Więcej

Dotacja na wymianę kotłów (PONE) dla Gminy Brzeźnica

17 Wrz 2018

W dniu 17 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Brzeźnica o dofinansowanie zadania pn. „ Wymiana kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Brzeźnica „ w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu […]

Więcej

Dotacja PONE dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

17 Wrz 2018

W dniu 17.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Dąbrowa Tarnowska o dofinansowanie zadania pn.  „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 290.000,00 zł, koszt […]

Więcej

Finansujemy wymianę źródeł ogrzewania w Gminie Pałecznica

17 Wrz 2018

W dniu 17.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn. „ Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych – etap III” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w […]

Więcej

Dotacja PONE dla Gminy Chełmiec

14 Wrz 2018

W dniu 14 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Chełmiec o dofinansowanie zadania pn. „Dofinansowanie do modernizacji kotłowni dla właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Gminy Chełmiec w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego w 2018 roku” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa […]

Więcej

Dotacja PONE dla Miasta Grybów

14 Wrz 2018

W dniu 14 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Miastem Grybów na zadanie pn.„Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Grybów” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018,  w kwocie  129 000,00 zł. Planowany koszt zadania wynosi: 258 000,00 zł. Inwestycja obejmuje […]

Więcej

Dotacja PONE dla Gminy Sułkowice

14 Wrz 2018

W dniu 14 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Sułkowice na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Sułkowice poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na kotły gazowe w roku 2018” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja […]

Więcej

Dotacja PONE dla Gminy i Miasta Nowe Brzesko

10 Wrz 2018

W dniu 10 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą i Miastem Nowe Brzesko na zadanie pn. „Wymiana istniejących źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko – I etap” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018,  w […]

Więcej

Dotacja PONE dla Gminy Osiek

10 Wrz 2018

W dniu 10 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Osiek na zadanie pn.„Wymiana starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie gminy Osiek w roku 2018” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018,  w kwocie  175 508,00 zł. Planowany […]

Więcej

Dotacja PONE dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

10 Wrz 2018

W dniu 10 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce na zadanie pn.„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (w 2018 roku)” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018,  w kwocie  250 000,00 zł. Planowany koszt zadania wynosi: 540 000,00 zł. […]

Więcej

Finansujemy wymianę źródeł ogrzewania w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

10 Wrz 2018

W dniu 10 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn.„Modernizacja systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska w 2018 roku” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. […]

Więcej

Podpisanie umowy PONE dla Gminy Sucha Beskidzka

07 Wrz 2018

W dniu 7 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została zawarta umowa dotacji z Gminą Sucha Beskidzka o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Zadanie pn. „Likwidacja Niskiej Emisji w Gminie Sucha Beskidzka w 2018 r.” zostanie dofinansowane […]

Więcej

Dotacja PONE dla Gminy Bystra-Sidzina

07 Wrz 2018

W dniu 7 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Bystra – Sidzina  w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Gmina realizuje zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Bystra-Sidzina […]

Więcej

Dotacja PONE dla Gminy Stryszów

04 Wrz 2018

W dniu 4 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Stryszów w ramach dofinansowania zadań  realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Gmina realizuje zadanie pn. „Wymiana kotłów w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie […]

Więcej

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności.

Przejdź i przeczytaj
Secured By miniOrange